Murata Power Solutions Inc.

արդյունաբերական ավտոմատացում և հսկողություն

ինդուկտորներ, պարույրներ, խեղդուկներ

սնուցման աղբյուրներ՝ արտաքին/ներքին (արտասահմանյան)

սնուցման սարքեր - տախտակի ամրացում

Top